"იმედიტირე..." ქართულად

გამოიცა შრი ჩინმოის ახალი წიგნი "იმედიტირე..." ("Meditate on...") ქართულ ენაზე.

cover-meditate-on.jpg
წიგნში 79 პოეტური აფორიზმია მედიტატიური პრაქტიკისათვის, ისეთი სულიერი თვისებების გასანვითარებლად, როგორიცაა: სიმშვიდე, ბედნიერება, თვითრწმენა,გულწრფელობა, სიბრძნე, თავისუფლება,რწმენა, ჰარმონია, სათნოება, მეგობრობა, სიჩქარე, ძალა, სიცხადე, სიჯანსაღე, აღტაცება, შინაგანი სიმდიდრე და სხვა.